Lekcja historii w Ciechanowie

Przerwa w naszej podróży na Wschód. Zamek w Ciechanowie oferuje do zwiedzania dwie baszty oraz muzealne ekspozycje. Obiekt trafił również na karty powieści. To właśnie tutaj Henryk Sienkiewicz chciał, by Zbyszko z Bogdańca pojedynkował się z rycerzem krzyżackim Rotgerem.   

Około 1355 roku Siemowit III z linii Piastów Mazowieckich wzniósł na bagnistych łąkach nad brzegami Łydyni murowany zamek. Obiekt architektonicznie zbliżony był do bizantyjskich budowli Bliskiego Wschodu. Skąd ta fascynacja u księcia dalekimi krajami? Trudno orzec. W krucjatach raczej nie brał udziału. Cechą charakterystyczną zamku w Ciechanowie jest duży dziedziniec, na którym podczas ataku wroga mogła schronić się okoliczna ludność. Korzystać z niego trzeba było dość często, bo wiadomo – tereny graniczne. Wcześniej ziemie te łupili Litwini i Prusowie, później Krzyżacy.  

Do dziś zachowały się ruiny: mury obronne i dwie cylindryczne baszty, które można zwiedzać. Baszta zachodnia pełniła dawniej funkcję zbrojowni, a we wschodniej mieściły się lochy. Obie baszty połączone są murem obronnym, a przejście między nimi wiedzie górą. Podczas zwiedzania trzeba uważać, bo schody są naprawdę strome.      

W poszczególnych salach wyświetlane są krótkie filmy. Można poznać historie związane z zamkiem. A dramatycznych zwrotów akcji, mordów, śmierci i trucizn nie brakowało. Okazuje się, że przed wiekami również powoływano komisje śledcze, których celem było wyjaśnianie tajemniczych zgonów. Tak było w przypadku śmierci braci Stanisława i Janusza III (obaj zmarli w młodym wieku, w tym samym roku). Rozmaite insynuacje postanowił ukrócić król Zygmunt Stary. Nic dziwnego, wszak oskarżenia wysuwano również pod adresem jego szanownej małżonki królowej Bony. Wydał edykt, w którym stwierdził, że książęta zeszli z tego świata z woli Pana Wszechmogącego. Hmm, a podobno sporo pili.    

Współczesną lokalną kontrowersją jest inwestycja przeprowadzona na terenie zamku – wybudowanie tzw. Domu Małego. Nie wszystkim przypadł do gustu. Zobaczyć w nim można ekspozycje przedmiotów i broni znalezionych na terenie zamku i Ciechanowa.

Ciechanowski zamek położony jest w północnej części miasta przy ul. Zamkowej. Auto zostawiliśmy na pobliskimi parkingu. Nikt w sprawie opłaty nas nie ścigał.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *