Chełmce i dwie wieże

W powiecie kaliskim wyżej już się nie da. Wieś Chełmce w gminie Opatówek ze strzelistą wieżą kościoła i charakterystyczną wieżą RTV widać już z daleka.   

Pas wzgórz rozciągający się od wschodniej krawędzi doliny Prosny po rejon Malanowa, gdzie łączy się z Wysoczyzną Turecką… Pas ten nosi miano Wzgórz Opatowsko-Malanowskich, a najwyższy punkt znajduje się we wsi Chełmce. Mierzy od 185 do 189 metrów n.p.m. (różnie źródła podają) i jest jednocześnie najwyższym punktem Wysoczyzny Kaliskiej.

We wsi znajduje się charakterystyczna betonowa wieża RTV wysoka na ponad 70 metrów.

By osiągnąć najwyższy punkt w Chełmcach, trzeba wdrapać się na kościelne wzgórze. Wyczyn to żaden, wystarczy kilka większych susów po stopniach, jednak zawsze to satysfakcja z poznania z nowego miejsca. Ze wzgórza roztacza się widok na okoliczne miejscowości.

Słów kilka o miejscowym kościele. Neogotycka trójnawowa świątynia powstała w latach 1882-83 w miejsce starej, który spłonęła od uderzania pioruna. Zniszczeniu uległ również obraz Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości, zwanej popularnie Matką Bożą Chełmcką. Później, dzięki opisom, udało się namalować jego replikę. W kościele od kilku lat odbywają się festiwale Jesień Organowa.

Na zboczach wzgórza znajduje się również cmentarz, a na nim kaplica z zabytkowymi drzwiami pochodzącymi z klasztoru cysterek w Ołoboku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *