Z wizytą u Mieszka

Malowniczo położona wyspa na jeziorze Lednica. Rezydencja Mieszka I i jeden z głównych ośrodków obronnych państwa Polan. Znajdziemy tu relikty budowli z okresu wczesnopiastowskiego – cenną pozostałość przedromańskiej architektury kamiennej w Polsce. Na wyspę dostaniemy się promem – co stanowi dodatkową atrakcję wyprawy.

Z przystani promowej dróżka wiedzie do potężnych wałów dawnego grodu. W południowej części wyspy znajdziemy, chronione zadaszeniem, ruiny kompleksu pałacowego zbudowanego za czasów Mieszka I wraz z kaplicą na planie krzyża greckiego z pozostałościami basenów chrzcielnych. Z lądem wyspę łączyły przed wiekami dwa mosty o szerokości 6 metrów – zachodni „poznański” i wschodni w kierunku Gniezna.

Część badaczy przypuszcza, że na Ostrowie Lednickim przyjął chrzest pierwszy władca Polski. Jedna z legend mówi, że na wyspie urodził się Bolesław Chrobry. Według tradycji, Chrobry przyjmował tu w 1000 roku cesarza Ottona III, wędrującego z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha.

Ostrów pełnił funkcję rezydencji książęcej, a zarazem był ośrodkiem militarnym i sakralnym. Kres świetności przyniósł najazd czeskiego księcia Brzetysława.

Brama wjazdowa prowadząca do przeprawy promowej na wyspę
Widoki z wody
Na promie
Mieszko i Dobrawa
Brązowy krzyż w kształcie wczesnośredniowiecznego pektorału upamiętnia mszę, którą odprawiono tu podczas obchodów tysięcznej rocznicy śmierci Mieszka I
Widok na ruiny palatium z kaplicą i szczątki drugiego kościoła, zbudowanego za panowania Bolesława Chrobrego

 

Makieta
Tak drzewiej bywało
Przyszły król Bolesław Chrobry wraz z cesarzem Ottonem i biskupem Gaudentym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *