Na drodze św. Andrzeja

Pierwsze cysterskie opactwo założone na ziemiach polskich, będące dziś jednym z punktów Europejskiego Szlaku Cystersów. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty późnoromańskiej bazyliki. Zasadnicza bryła kościoła powstała w epoce baroku. Na początku był to majątek Brzeźnica, potem Jędrzejów (po łacinie Andreovia – Droga św. Andrzeja. Apostoł ten był patronem Wschodu).

Podróżni już z daleka widzą dwie bliźniacze barokowe wieże kościoła. Właśnie tutaj znajduje się miejsce spoczynku mistrza Wincentego, Kadłubkiem zwanego, autora Kroniki Polski, określanego również mianem ojca kultury polskiej, wybitnego kronikarza, kapelana i urzędnika kancelarii ks. Kazimierza Sprawiedliwego. Dobrowolnie zrzekł się godności biskupa krakowskiego, wstąpił do klasztoru. W Jędrzejowie spędził ostatnie lata życia.

Opactwo w Jędrzejowie założyli mnisi z Morimondu (ci sami, którzy ulokowali się w Wąchocku, Koprzywnicy i Sulejowie). Obecnie kompleks składa się z kościoła p.w. NMP i św. Wojciecha oraz dobudowanej części klasztornej. Pozostałości najstarszej, romańskiej części opactwa, odkryte podczas prac archeologicznych, znajdują się w części środkowej klasztoru. Są to sporych rozmiarów półkolista kamienna wieża oraz portal.

Wnętrze kościoła zdominował barok. Na uwagę zasługują barokowe stalle oraz okazałe tabernakulum, dzieło sztuki złotniczej, powstałe w Augsburgu. Kościół w Jędrzejowie słynie z organów o niepowtarzalnym brzmieniu. Niebieski prospekt zdobią orzeł, symbolizujący miłość i chwałę oraz figury św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej i Dawida z harfą w roli dyrygenta anielskiej orkiestry.

Fasada wschodnia z bliźniaczymi wieżami
Boczna kaplica

Nawa główna z widokiem na organy
Prezbiterium
Barokowe stalle

Organy
Relikwie bł. Wincentego Kadłubka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *